SPEED TEST internetu - licencjonowane narzędzie do pomiaru prędkości internetu w Krapkowicach i całym powiecie krapkowickim

W jaki sposób powinien wyglądać prawidłowo przeprowadzony speed test w Krapkowicach- test szybkości łącza internetowego?

Aby przeprowadzić prawidłowy test szybkości łącza internetowego w Krapkowicach, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Wybierz wiarygodny serwis internetowy do przeprowadzenia testu szybkości, na przykład speedtest.net, fast.com, czy speedof.me.
 2. Upewnij się, że żadne programy lub aplikacje nie korzystają z internetu na twoim urządzeniu. Zamknij przeglądarki internetowe oraz wyłącz programy P2P, które mogą wpływać na wynik testu.
 3. Wybierz serwer testowy, który znajduje się w pobliżu Krapkowic, aby uzyskać najdokładniejszy wynik. Jeśli nie ma takiej opcji, wybierz serwer, który jest najbliżej.
 4. Uruchom test szybkości i poczekaj, aż zostanie zakończony. Upewnij się, że podczas testu nie korzystasz z innych aplikacji, które mogą wpłynąć na wynik.
 5. Po zakończeniu testu otrzymasz wynik prędkości pobierania i wysyłania danych, a także wartość opóźnienia (ping). Porównaj wynik z prędkością, którą oferuje twój dostawca internetu, aby sprawdzić, czy otrzymujesz zadeklarowaną prędkość.
 6. Jeśli wynik testu jest znacznie niższy niż prędkość, którą oferuje twój dostawca internetu, skontaktuj się z nim, aby rozwiązać problem. Może to być spowodowane problemami z łączem, konfiguracją sieci lub problemami sprzętowymi.
 7. Powtórz test szybkości w różnych porach dnia i w różnych dniach tygodnia, aby uzyskać lepsze zrozumienie, jak prędkość twojego łącza internetowego zmienia się w zależności od obciążenia sieci.

Do czego powinien przydać się test szybkości Internetu w Krapkowicach?

Test szybkości Internetu w Krapkowicach może być przydatny na kilka sposobów:

 1. Sprawdzenie rzeczywistej prędkości łącza internetowego - test szybkości może pomóc w określeniu rzeczywistej prędkości pobierania i wysyłania danych przez łącze internetowe. W ten sposób można sprawdzić, czy rzeczywista prędkość łącza internetowego odpowiada deklarowanej przez dostawcę internetu.
 2. Diagnozowanie problemów z łączem internetowym - jeśli użytkownik doświadcza problemów z połączeniem internetowym, test szybkości może pomóc w zidentyfikowaniu źródła problemu, takiego jak wolna prędkość pobierania i wysyłania danych, wysokie opóźnienie (ping) lub utraty pakietów.
 3. Wybór najlepszego dostawcy internetowego - test szybkości pozwala na porównanie prędkości różnych dostawców internetowych w danej lokalizacji, w tym w Krapkowicach. Dzięki temu użytkownik może wybrać najlepszego dostawcę, który oferuje najwyższą prędkość i stabilność połączenia.
 4. Optymalizacja konfiguracji sieci - test szybkości może pomóc w optymalizacji konfiguracji sieci, na przykład poprzez dostosowanie ustawień routera, zmniejszenie liczby podłączonych urządzeń lub zmianę położenia routera.

Jaki typ danych o łączu zdobędziesz z pomocą odpowiednio wykonanego speed testu w Krapkowicach?

Odpowiednio wykonany speed test w Krapkowicach może dostarczyć następujące informacje dotyczące łącza internetowego:

 1. Prędkość pobierania danych - informacja o tym, jak szybko łącze internetowe pobiera dane z Internetu, zwykle wyrażona w megabitach na sekundę (Mbps) lub gigabitach na sekundę (Gbps).
 2. Prędkość wysyłania danych - informacja o tym, jak szybko łącze internetowe wysyła dane do Internetu, zwykle wyrażona w megabitach na sekundę (Mbps) lub gigabitach na sekundę (Gbps).
 3. Ping - informacja o czasie reakcji łącza internetowego, czyli czasie potrzebnym na przesłanie krótkiej wiadomości do serwera i otrzymanie odpowiedzi, zwykle wyrażona w milisekundach (ms).
 4. Utraty pakietów - informacja o tym, ile pakietów danych zostaje utraconych podczas przesyłania przez łącze internetowe, zwykle wyrażona w procentach.

Te informacje mogą pomóc użytkownikom w ocenie wydajności łącza internetowego i identyfikacji problemów z połączeniem internetowym, takich jak niska prędkość pobierania i wysyłania danych, wysokie opóźnienie (ping) lub utrata pakietów. Na podstawie wyników testu można również wybrać plan łącza internetowego odpowiadający potrzebom i wymaganiom użytkownika w Krapkowicach.

O czym mówi nam szybkość pobierania danych tzw. download?

Szybkość pobierania danych (download) to miara szybkości, z jaką dane są pobierane z Internetu na urządzenie użytkownika. Określa to, jak dużo danych może zostać pobranych w jednostce czasu, zwykle wyrażane w megabitach na sekundę (Mbps) lub gigabitach na sekundę (Gbps).

Szybkość pobierania danych jest ważnym parametrem w doświadczeniu użytkownika w Internecie, ponieważ wpływa na czas potrzebny na pobranie stron internetowych, plików multimedialnych, aktualizacji oprogramowania i innych elementów online. Im wyższa prędkość pobierania danych, tym krótszy czas potrzebny na pobranie tych elementów.

Szybkość pobierania danych zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj łącza internetowego, jego przepustowość, odległość od serwera, obciążenie sieci i jakość połączenia. Warto pamiętać, że deklarowana prędkość pobierania danych przez dostawcę internetowego może różnić się od rzeczywistej prędkości, dlatego warto regularnie przeprowadzać testy szybkości łącza internetowego, aby upewnić się, że korzystamy z optymalnego połączenia.

Na co wpływa duża szybkość pobierania danych?

Duża szybkość pobierania danych ma kilka pozytywnych wpływów na korzystanie z Internetu Airmax, w tym:

 1. Szybsze pobieranie plików - Im szybsza jest prędkość pobierania danych, tym szybciej można pobrać duże pliki z Internetu, takie jak filmy, gry, muzyka czy oprogramowanie.
 2. Szybsze ładowanie stron internetowych - Szybka prędkość pobierania danych pozwala na szybsze ładowanie stron internetowych z dużą ilością grafiki i multimedialnych elementów, co poprawia wrażenia z korzystania z Internetu.
 3. Lepsza jakość strumieniowania wideo - Wysoka prędkość pobierania danych zapewnia lepszą jakość strumieniowania wideo i minimalizuje opóźnienia, zacinanie czy buforowanie podczas oglądania filmów, programów telewizyjnych i innych treści wideo online.
 4. Łatwiejszy transfer plików - Wysoka prędkość pobierania danych ułatwia transfer plików między urządzeniami online, co jest szczególnie przydatne dla osób korzystających z chmury lub zdalnego dostępu do plików.
 5. Lepsza jakość komunikacji online - Wysoka prędkość pobierania danych pozwala na płynną i wysokiej jakości komunikację online, np. wideo konferencje czy rozmowy głosowe przez Internet.

Ogólnie rzecz biorąc, wysoka prędkość pobierania danych poprawia doświadczenie użytkownika z korzystania z Internetu, zwiększając wydajność, jakość i dostępność treści online.

Czym jest szybkość wysyłania danych tzw. upload?

Szybkość wysyłania danych (upload) to miara szybkości, z jaką dane są przesyłane z urządzenia użytkownika na serwer internetowy. Określa to, jak dużo danych może zostać przesłane w jednostce czasu, zwykle wyrażane w megabitach na sekundę (Mbps) lub gigabitach na sekundę (Gbps).

Szybkość wysyłania danych jest ważnym parametrem w doświadczeniu użytkownika w Internecie, ponieważ wpływa na czas potrzebny na przesłanie plików, wysłanie wiadomości e-mail czy strumieniowanie wideo na żywo. Im wyższa prędkość wysyłania danych, tym szybciej można przesłać duże pliki, np. filmy, grafikę czy dokumenty.

Szybkość wysyłania danych zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj łącza internetowego, jego przepustowość, odległość od serwera, obciążenie sieci i jakość połączenia. Warto pamiętać, że deklarowana prędkość wysyłania danych przez dostawcę internetowego może różnić się od rzeczywistej prędkości, dlatego warto regularnie przeprowadzać testy szybkości łącza internetowego, aby upewnić się, że korzystamy z optymalnego połączenia.

Zmierz szybkość swojego łącza internetowego w Krapkowicach, darmowym narzędziem speedtest do pomiaru prędkości transmisji upload i download

Co świadczy jitter - zmienność opóźnienia?

Jitter, czyli zmienność opóźnienia, to miara nieregularności czasu odpowiedzi (ping) sieci. Oznacza to, że jitter określa, jak bardzo czas odpowiedzi w sieci internetowej zmienia się w czasie. Im niższy jest jitter, tym mniej wahania czasu odpowiedzi i tym bardziej stabilne jest połączenie.

W praktyce, jitter może wpłynąć na jakość usług internetowych, takich jak połączenia głosowe i wideo, ponieważ nieregularność opóźnień może powodować opóźnienia w transmisji głosu lub obrazu, co prowadzi do zniekształceń lub przerw w przesyłanych sygnałach.

Dlatego, im mniejsza wartość jitteru, tym lepsza jakość połączenia internetowego i usług z nim związanych. Optymalna wartość jitteru wynosi mniej niż 30 ms, a wartość powyżej 50 ms może już wpłynąć negatywnie na jakość połączenia.

Testy szybkości internetu często wyświetlają wyniki jitteru, co pozwala użytkownikom na monitorowanie jakości swojego połączenia internetowego i podejmowanie działań w przypadku wystąpienia problemów.

O czym informują nas opóźnienia tzw. ping?

Opóźnienia, nazywane też czasem "pingiem" (ang. ping), informują nas o czasie, jaki potrzebny jest na przesłanie pakietu danych z jednego urządzenia do drugiego i otrzymanie potwierdzenia odbioru. Oznacza to, że ping określa czas potrzebny na przesłanie i odbiór sygnału w sieci internetowej.

W praktyce, ping jest często wykorzystywany do oceny jakości połączenia internetowego i sprawdzania, czy sieć działa poprawnie. Im niższy jest ping, tym szybsze i bardziej responsywne jest połączenie internetowe.

Ping może mieć również wpływ na doświadczenie użytkownika podczas korzystania z aplikacji internetowych, takich jak gry online, gdzie niski ping jest kluczowy dla płynnej rozgrywki. Dlatego też, warto regularnie przeprowadzać testy szybkości internetu, aby sprawdzić wartość opóźnień (ping), zwłaszcza jeśli korzystamy z usług internetowych wymagających szybkiego czasu odpowiedzi.

Warto jednak pamiętać, że ping zależy od wielu czynników, takich jak odległość od serwera, jakość połączenia, obciążenie sieci oraz sprzęt i oprogramowanie używane przez użytkownika. W związku z tym, warto interpretować wyniki pingów w kontekście innych parametrów szybkości łącza internetowego, takich jak prędkość pobierania i wysyłania danych.

Czy wyniki speed testu w Krapkowicach są prawdziwe?

Wyniki speed testu w Krapkowicach są zwykle bardzo zbliżone do rzeczywistej szybkości łącza internetowego, ale ich dokładność może zależeć od wielu czynników.

Przede wszystkim, wyniki testu zależą od jakości połączenia między urządzeniem, na którym przeprowadzany jest test, a serwerem, na którym znajduje się aplikacja testująca szybkość łącza internetowego. W przypadku, gdy połączenie jest słabe lub obciążone, wyniki testu mogą być mniej dokładne.

Dodatkowo, wyniki speed testu mogą być wpływane przez inne czynniki, takie jak rodzaj używanego sprzętu, konfiguracja sieci, obciążenie sieci lub jakość oprogramowania testującego. Na przykład, starsze komputery lub smartfony z mniejszą mocą obliczeniową mogą wpłynąć na wyniki testu.

Warto również pamiętać, że wyniki testu szybkości internetu są zawsze tylko jednym z wielu czynników, które wpływają na jakość połączenia internetowego. Inne czynniki, takie jak niski ping, niski jitter czy stabilność połączenia, również wpływają na jakość doświadczaną przez użytkownika.

W każdym przypadku, aby uzyskać bardziej dokładne wyniki testu, warto przeprowadzać go kilka razy w różnych porach dnia i na różnych urządzeniach, aby uzyskać bardziej reprezentatywne wyniki.

O czym trzeba pamiętać, żeby test prędkości Internetu był wykonany właściwie?

 • Pobieranie wszystkich plików w tle to pewność, iż wiarygodność testu prędkości będzie naruszona - dlatego upewnij się, czy wszystko pozostało wyłączone.
 • Dezaktywuj program antywirusowy na czas przeprowadzenia pomiaru, gdyż co poniektóre z tych systemów zabezpieczeń mają negatywny wpływ na wynik testu.
 • odłącz router WiFi od sprzętu rodzaju bridge (stacja bazowa).
 • Upewnij się, czy wersja przeglądarki z poziomu jakiej będziesz dokonywać pomiaru jest aktualna.
 • W przeglądarce, z jakiej będziesz dokonywać speed testu ma pozostać tylko karta, jaka tego dotyczy - resztę trzeba zamknąć.
 • Jeżeli test szybkości będzie wykonywany na laptopie - podłącz prąd, inaczej wynik może być zaniżony nawet o 30%(!)
 • Upewnij się, iż wyłączyłeś wszelkie programy nim rozpoczniesz test - VPN, funkcjonujące w tle tak dalej.
 • Jeżeli do stacji bazowej (bridge) są podłączone też inne sprzęty (np. konsola) - też trzeba je odłączyć.

Speedomat Krapkowice - Licencjonowany Test Szybkości Internetu
Opinie użytkowników z Krapkowic

4.8/5.0 - ilość ocen: 1933

"Postanowiłem skorzystać z usług tej firmy rok temu. Przez długi czas Krapkowice nie zapewniały nam odpowiedniego połączenia internetowego, co skłoniło mnie do testowania usług wielu dostawców. Niestety, żaden z nich nie dotrzymywał obietnic. Połączenie było słabe, niestabilne, a prędkość praktycznie żadna. Jednak wszystko zmieniło się, gdy natrafiłem na tę firmę. Okazało się, że światłowód sprawdza się doskonale. Dostęp jest nieprzerwany przez całą dobę, bez żadnych przerw. A co najważniejsze, prędkość jest rewelacyjna. Dziś już nie muszę się martwić nawet o wysyłanie dużych plików, które odbywa się szybko i bezproblemowo. To samo dotyczy oglądania filmów - nie ma już przeszkód ani zacięć w trakcie seansu. To niesamowity komfort. Moim zdaniem to najlepsza opcja dla domowych użytkowników. Mam również znajomych, którzy zdecydowali się na pakiet dla biznesu i również są bardzo zadowoleni z usług."

Łukasz / 2023-06-14

"Korzystam z usług tej firmy od dłuższego czasu. Początkowo byłem sceptycznie nastawiony do ich oferty. Wydawała się zbyt dobra, a ja już wcześniej doświadczyłem rozczarowań, gdy obietnice nie spełniały się w praktyce. Jednak szybko przekonałem się, że to, co reklamują, jest rzeczywistością, a nie tylko pustymi słowami. Po podpisaniu umowy otrzymałem dostęp do usług w błyskawicznym tempie, co jest ogromnym plusem. Transmisja danych odbywa się na doskonałym poziomie. Moim zdaniem dla mieszkańców Krapkowic nie ma obecnie lepszej oferty spełniającej wszystkie wymagania. Jeśli interesuje cię niezawodny światłowód, to zdecydowanie warto zwrócić uwagę na tę opcję. Nie sądzę, aby na rynku działał obecnie inny dostawca, który oferuje tak wysoki poziom usług stacjonarnych. Szczerze polecam. Jestem zadowolony, że zdecydowałem się skorzystać z usług tej firmy."

Paweł / 2023-06-14

"Dostęp do internetu jest dla nas niezbędny. Mój mąż pracuje zdalnie, ja uwielbiam czytać różne rzeczy, a nasze dzieci muszą być online. Przez długi czas mieliśmy trudności ze znalezieniem dostawcy, który by nas w pełni usatysfakcjonował. Niestety, kolejne oferty okazywały się rozczarowaniem. Jednak wszystko się zmieniło, gdy natrafiliśmy na tę profesjonalną firmę. Jeśli mieszkasz w Krapkowicach i nie udało ci się znaleźć solidnego dostawcy, gorąco polecam ich usługi. Nasze połączenie nie przerywa się, prędkość jest doskonała. Możemy wszyscy korzystać z sieci jednocześnie, bez obniżenia jakości transferu. Nawet podczas oglądania filmów wszystko działa tak, jak należy. Nie mogę zapomnieć o konkurencyjnej cenie, która jest znaczącym atutem tej oferty."

Roxy / 2023-06-14

"Podpisałem umowę z tym dostawcą rok temu, ponieważ w Krapkowicach długo nie było dostępu do rzeczywiście dobrego łącza. Przez ten czas testowałem usługi wielu dostawców, ale żaden z nich nie spełniał swoich obietnic. Połączenie było słabe, niestabilne, a prędkość była mizerna. Jednak wszystko się zmieniło, gdy natrafiłem na tę firmę. Okazało się, że ich światłowód to doskonały wybór. Dostęp do sieci jest nieprzerwany przez całą dobę, nie ma żadnych przerw. Nawet prędkość jest rewelacyjna. Dziś nie muszę się martwić nawet przy wysyłaniu dużych plików. Oglądanie filmów również stało się prawdziwą przyjemnością. Nie muszę się obawiać, że podczas seansu połączenie się zatrzyma lub zwolni drastycznie. To naprawdę komfortowe. Moim zdaniem trudno znaleźć lepszą opcję dla domu. Mam też znajomych, którzy zdecydowali się na pakiet dla biznesu i są równie zadowoleni."

Jarek / 2023-06-14

"Przez długi czas szukałem rzeczywiście szybkiego dostawcy światłowodu. Na początku wszystko wydawało się idealne, ale kiedy przychodziło do rzeczywistości, okazywało się, że obiecana prędkość jest niemożliwa do osiągnięcia. Po wielu próbach w końcu trafiłem na tę firmę i muszę przyznać, że to był bardzo solidny wybór. Wybrałem pakiet dla domu i szybko przekonałem się, że wszystko działa tak, jak zostało to przedstawione w umowie. To, co mnie najbardziej zachwyciło, to stabilność połączenia. Prędkość także spełnia moje oczekiwania. Teraz nie muszę martwić się o to, że wysłanie pliku zajmie wieczność. Mogę swobodnie rozmawiać z przyjaciółmi za pomocą różnych komunikatorów, a oglądanie telewizji jest płynne. Jeśli interesuje Was światłowód w Krapkowicach, uważam, że ta firma to naprawdę solidny wybór."

Mariusz / 2023-06-14

"W moim mieszkaniu dostęp do internetu jest niezbędny. Mój mąż pracuje zdalnie, a ja uwielbiam czytać różne rzeczy online. Dodatkowo, nasze dzieci również potrzebują połączenia internetowego. Przez długi czas mieliśmy trudności ze znalezieniem dostawcy, który by nas w pełni zadowolił. Spotkaliśmy się z wieloma rozczarowującymi ofertami i niekończącymi się problemami. Jednak wszystko się zmieniło, gdy natknęliśmy się na profesjonalne usługi tej firmy. Jeśli mieszkacie w Krapkowicach i do tej pory nie udało Wam się znaleźć odpowiedniego dostawcy, gorąco polecam. Połączenie jest stabilne, prędkość jest rewelacyjna, a wszyscy możemy korzystać z internetu bez przeszkód, nie wpływając negatywnie na jakość transferu. Nawet podczas oglądania filmów wszystko działa tak, jak powinno. To zdecydowanie korzystny stosunek jakości do ceny."

Małgorzata / 2023-04-03

"Usługi świadczone przez tę firmę są absolutnie rewelacyjne. Połączenie internetowe utrzymuje się na wysokim poziomie, jest stabilne i szybkie. Na początku skorzystałem z usług dla domu, ale ostatecznie zdecydowałem się również na pakiet dla firm. Od pierwszego dnia jestem bardzo zadowolony i nie mam żadnych zastrzeżeń. Ogromny plus za doskonały kontakt z obsługą klienta. Pracownicy są entuzjastyczni i chętnie odpowiadają na wszystkie pytania, starannie wyjaśniając wszystkie szczegóły. Jeśli szukasz odpowiedniego dostawcy internetu w Krapkowicach, uważam, że ta firma spełni Twoje oczekiwania, nawet jeśli masz wysokie wymagania. Sam spędziłem sporo czasu na poszukiwaniach odpowiedniej firmy, która faktycznie dotrzymuje swoich obietnic z czasu podpisywania umowy. Dodatkowo, ceny są bardzo przystępne - światłowód w takiej cenie to naprawdę rzadkość. Z całego serca polecam."

Paweł / 2023-01-26

Dołącz recenzję


© 2024